بایگانی دسته‌ی: مغز و اعصاب

اعصاب و درد مفاصل ناشی از آن 🤦‍♂️

اعصاب و درد مفاصل

اعصاب و درد مفاصل ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. به این معنی که استرس و درگیری اعصاب موجب ایجاد دردهای مفصلی و استخوانی گوناگونی در افراد می‌شود. بدن درد عصبی در اکثر موارد ناشی از استرس و اضطراب و افسردگی است و با دردهای استخوان ها و مفاصل انسان بروز می‌کند. طبیعی است که هرازگاهی…